Yusuf Ahlatcı Bir Aileye Daha Konuk Oldu Yusuf Ahlatcı Bir Aileye Daha Konuk Oldu

Ancak köy sakinlerinden bir kısmı çeşitli nedenlerle eski yerleşim yerinde kaldı. Eski yerleşim yerinde heyelan tehlikesinin devam etmesinden dolayı, köydeki aileler yeni yerleşim yerine taşınmak istedi ve çözüm arayışları başlatıldı. Eski köy yerleşim yerinde kalan köylüleri yeni yerleşim yerine taşımak için ilk girişim 2010 yılında yapılmış ancak uygun arazi bulunamamasından dolayı bir çalışma yapılamamıştı. Tehlikenin devam etmesi üzerine 2019 yılında Çorum Valiliğinin özel ilgisi ve yardımları ile çalışma yapılabilecek vasıfta olan ve mülkiyeti vatandaşa ait bir tarlanın köy tüzel kişiliğince satın alınması ile uygulamanın yapılabilmesi mümkün kılındı. Uygulama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yatırım programına teklif edilerek çalışmalara başlanıldı. Sırası ile çalışma yapılacak arazilerin tahsisinin alınması, hak sahiplik çalışması, kurum görüşlerinin alınması, imar planlarının hazırlanması ve parselasyon yapılarak 29 adet arsa hak sahibi ailelere dağıtımı için uygun hale getirildi. Yapılan hak sahiplik çalışması sonucu belirlenen eski yerleşim yerinde kalan 22 ailenin konutlarını yapabilmeleri için arsa tapuları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Cemal İbrahim Yalçın tarafından 31.10.2023 tarihinde teslim edildi.