Arife Duası, Belediye-ÇESOB İşbirliği İle Ortak Yapılacak Arife Duası, Belediye-ÇESOB İşbirliği İle Ortak Yapılacak

Toplantıda Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, hayvansal Kaba ot temini konusu hakkında bilgiler aktardı. Kaba ot temininin birinci olarak meralardan temin edildiğini belirten Özdemir, Çorum’da 23.820 metrekarelik mera alanının ıslah edildiğini hayvanların huzuru ve refahı için çeşmeler ve gölgelikler yapıldığını dile getirdi. Diğer yem bitkilerinin ekilerek elde edilen yem bitkileri olduğunun altını çizen Özdemir, bunların birincisinin tek yıllık yem bitkisi olduğunu, ikincisinin çok yıllık yem bitkisi olduğunu, üçüncüsünün de silajlık yem bitkileri olduğunu söyledi.

Editör: Leblebi Tv