Ziyarette Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Gökhan Kerman, Ömer Altıkardeş, Orkasifed Münevver Uğurlu, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kiziroğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Münevver Uğurlu, TÜRKONFED Genel Sekreter Yardımcısı Hayati Bakış, TÜRKONFED Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Arslan, Tokatsiad Başkanı Ozan Gürgünoğlu, Tokatsiad Başkan Yardımcısı Sadi Gökçe, Ahmet Acar, Amasya Siad Başkanı Süleyman Kayalar Başkan Yardımcısı Bülent Arabacıoğlu, Çorum İş Kadınları Derneği̇ Başkanı Semrin Kaleli, Çorum İşkad Başkan Yardımcısı Semra Şahin, Genel Sekreter Ebru Çömüz, Çorum İşkad Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Tuğut hazır bulundu.

TÜRKONFED Yeni Dönem Yeni Ufuklar Vizyon Belgesi’ni anlatan Başkan Süleyman Sonmez, Hayalimizdeki Türkiye vizyonunu paylaşarak Abdurrahman İstanbulluoğlu’na TÜRKONFED rozeti verdi.

Belediyenin Gönül Elçileri Sahada Belediyenin Gönül Elçileri Sahada

İSTANBULLUOĞLU: ÇORUM’UN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜNÜ MASAYA YATIRDIK

Başkan Yardımcısı Abdurrahman İstanbulluoğlu, “Çorum Anadolu Kaplanı olarak anılan

medeniyetlerin beşiği hem sanayisi ile hem de tarım sektöründeki faaliyetleri ile bölgesinin parlayan yıldızı olan bir il konumundadır. Türkiye, bölgesel liderliği, kalkınma hamleleri, ekonomisinin yüksek performansı ile dünya ekonomileri arasındaki konumunu her yıl daha da güçlendiriyor.  Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu olumlu gidişatın sürdürülmesi ve toplumun tüm kesimlerinde aynı ölçüde hissedilmesi en büyük arzumuz. Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme çizgisinde ilerleyebilmesi için ise, ulusal makro stratejilerin, sektörel- bölgesel mikro politikalarla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bölgelerin derinlemesine incelenmesinin, göreli üstünlüklerin tespit edilmesinin, potansiyellerin harekete geçirilmesinin; tüm Türkiye’nin, istihdam yaratan, yurt sathına yayılan sürdürülebilir ve hızlı bir büyüme sürecine geçmesi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün Çorum’da gerçekleştirdiğimiz toplantı ile Çorum’un ekonomik görünümünü masaya yatıracak, ilimizin büyüme dinamiklerini irdeleyeceğiz.  Çorum ekonomisinin belkemiği iş insanlarının memleketimizin kalkınması için yatırımlarına devam etmektedir. Çorum geçtiğimiz yıllarda adına Çorum modeli denilecek bir metodla ortak iş yapma kültürünü ispatlamış bir şehirdir. Bugün nüfustaşlarımız arasında sanayisiyle en önde gelen il olmasına rağmen yapabileceklerimizin mevcut durumla sınırlı olmadığını bilmeliyiz” dedi.

SÖNMEZ: TÜRKİYE’NİN EN ETKİN ÜYE YAPISINA SAHİBİZ

Türkonfed Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise “Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. TÜRKONFED, Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almaktadır” dedi.

Amaçlarının, İş dünyasının ortak sesi olmak, iş dünyasının sorunlarına sahip çıkacak temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Sönmez “Ekonomi politikalarına yön vermek, İş dünyasını ilgilendiren sorunlara çözümler üretmek, Bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek, uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak. Bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltacak politika ve faaliyetlerle üyelerinin rekabet gücünü artırmak, İş dünyasının gönüllü, bağımsız temsilcisi ve ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, Ulusal rekabet gücünün artırılmasına ve uluslararası entegrasyona yardımcı olmaktır” dedi.

Editör: Ahmet Temelci