Paylaşılan faaliyet dökümlerine göre, bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü olarak İlimizde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı toplam 41.280 üreticiye, Bitkisel Üretim Desteklemeleri kapsamında 425 Milyon ₺ ödeme yapıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi Kapsamında 2023 üretim yılı için 1504 kişiye 330 Ton Arpa, 804 kişiye 180 Ton Tritikale ve 1159 kişiye 165 Ton Nohut tohumu dağıtımı yapıldı.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü olarak 2023 yılında Programı (KKYDP) kapsamında 407 proje uygulanarak, toplamda 11.181.608₺ hibe ödemesi gerçekleştirildi. Uzman Eller Projesi kapsamında 2023 yılında 9 proje uygulanarak Bu 9 projeye toplam 2.250.000 ₺ hibe ödemesi yapıldı.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü olarak toplam 5.328 gıda işletmesinde 7.699 denetim gerçekleştirildi. Ayrıca yapılan 244 şikâyet neticelendirildi. Yıl içerisinde 532 numune alınıp, 20 adedi olumsuz çıktı. 17 adet Gıda işletmesine 861.280.00 ₺, 9 yem işletmesine 389.978,00 ₺ ceza kesildi. 120.783 ton gıda ürününe ihracat izni verildi.           

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü olarak tarımsal yayım hizmetleri kapsamında çeşitli konularında 65 toplantıda 1573 çiftçiye eğitim verildi.   

2023 yılında Çorum’da tabi afetlerden zarar gören üreticilere Cumhurbaşkanlığından gönderilen 990 Bin ₺ ödenek ile 574 çiftçiye kimyevi gübre yardımı yapıldı.  

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü 2023 yılı itibariyle Çorum meralarının 71.160 da tespit çalışması tamamladı. 16 köyde 27.822 da alanda ıslah projesi uygulanarak 3 köyde 1.281 dekarlık alanda devam ettiriliyor.

Yem Bitkileri Desteklemeleri kapsamında 2023 yılında; 2761 üreticiye 48.940 dekar alana 3.680.232,85 ₺ destekleme ödemesi yapıldı.

5-50

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Çorum’da Hayvan Hastalıkları ile Mücadele kapsamında Büyükbaş, Küçükbaş ve kuduz hastalığına karşı toplam 3.588.246 adet aşılama ve sağlık taraması yaptı.

Çorum’da 63.056 adet büyükbaş hayvan 70.673 adet küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alındı. Hayvan hastalıkları tazminatı ve hayvancılık desteklemesi olarak 2023 yılında 112.227.552 TL ödeme yapıldı.

Gıdalarda Kalıntı İzleme Faaliyeti kapsamında 30 işletmeden 148 adet süt, yumurta, bal ve et ürünleri numunesinde kalıntı kontrolü yapıldı. Suni Tohumlama Faaliyetleri kapsamında İlimizde görev yapan Serbest Veteriner Hekimler tarafından 35.932 adet Büyükbaş hayvana suni tohumlama işlemi yapıldı.

Vali Dağlı, Samsun-Ankara Kara Yolunda Trafik Denetimi Yaptı Vali Dağlı, Samsun-Ankara Kara Yolunda Trafik Denetimi Yaptı

Su ürünleri yetiştiriciliği ve kontrolü çerçevesinde Balık perakende satış yerleri, baraj akarsu, gölet gibi alıcı ortam ve avlak sahaları olmak üzere Avcılık ve yetiştiricilik kapsamında toplam 649 denetim faaliyetleri yapıldı.

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 2023 yılında 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. ve 14. Maddeleri kapsamında 112 dekar alanın tarım dışı kullanımına izin verilmediğinden, 89 izinsiz tarım dışı kullanımlar için, 3.203.878,00 ₺ idari para cezası uygulandı.

6-10

Ülke genelinde 8 Aralık 2021 tarih ve 31478 sayılı Resmi Gazete’de 61 büyük ova koruma alanı ilan edilmiş, 28 büyük ova koruma alanında ise revizyon gerçekleşmiştir. Bu karar ile ilimizde, Çorum (11.181 ha), Tozluburun (2.267 ha), Kızılırmak (15.363 ha), Çayyaka (4.253 ha) ve Sungurlu (12.109 ha) büyük ovaları ilan edilmiş; Alaca (30.488 ha), Kargı (2.766 ha) ve Osmancık (4.344 ha) büyük ovaları revize edildi.

2023 yılı içerisinde 26 adet yerüstü ve 24 yeraltı su kaynağından numuneler alınarak; nitrat, toplam azot, toplam fosfor ve orto fosfat olmak toplam üzere 441 adet analiz yapıldı.

7-16

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında 2022 yılında başlanmış 5 proje 2023 yılı içerisinde tamamlanarak, 2023 yılında 500 bin TL bütçeli Meyve Sebze Boylama Ünitesi Projesi onaylanmış, projenin 2024 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yine 2023 yılında DOKAP’a sunulan, %70 DOKAP destekli, 12.000.000,00 TL bütçeli “Yemde Birlik Gücü Projesi” onaylandı ve 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

2023 yılında Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) Projesi kapsamında da 2.000.000 ₺’lik yatırım gerçekleştirildi.

Editör: Leblebi Tv