Öğretmen U.I.’nın Avukatı Abdullah Volkan Altın yaptığı açıklamada, müvekkilinin cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındığını çıkarıldığı mahkemece şüpheli olarak ifadesinin alındığını, yeterli ve makul derecede şüphe olmadığı için mağdura 100 metreden fazla yaklaşmamak koşulu ile ayda iki gün imza yükümlülüğü verilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını dile getirdi.

Abdullah Volkan Altın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Altın, “Öncelikle haber içeriğinde cinsel istismar suçundan müvekkilin serbest bırakıldığı dile getirilmiş ise de müvekkilin üzerine isnat edilen suç istismar değil taciz suçlamasıdır ki bu suçun işlenmediği de zaten soruşturma dosyasında bulunan belgeler ile sabittir. Bahsi geçen olayda şüpheli olarak ifadesi alınan U. I. isimli müvekkil ilimizde faaliyet gösteren bir dershanenin öğretmenidir. Yine olayda adı geçen öğrenci de müvekkil öğretmenin öğrencisidir. Müvekkil U.I. ile öğrenci arasında müvekkilin diğer öğrenciler ile konuşmasında geçen mesajların haricinde herhangi bir mesajlaşma yada görüşme tespit edilememiştir. Bu durum Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasında bulunan mesaj içerikleri ile de sabittir. Yine soruşturma dosyasında yeterli ve makul derecede şüphe olmadığı için şüpheli müvekkil U.I. mağdura 100 metreden fazla yaklaşmamak koşulu ve ayda iki gün imza yükümlülüğü verilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.  Bilindiği üzere cinsel suçlar ağır yaptırımları olan ve toplum nezdinde itibarı zedeleyen suçlardır. Müvekkil adli makamların dosya içerisinde bulunan belgeleri değerlendirerek ve mevcut delil durumu da göz önüne alınarak hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

Müvekkilin suçu işlediğine ilişkin şüphe mevcuttur, müvekkilin isnat edilen suçu işlediği tam ve kesin değildir, yine müvekkil hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasını gerektirir seviyede delil olmadığı için müvekkil hakimlikçe serbest bırakmıştır. 

Osmancık’ta  Orman Yangını Osmancık’ta Orman Yangını

Ceza Hukuku anlamında bir oluşun tam olarak ispata varamaması ve aksi bir durumun rasyonel olarak kabul edilebilirliğinin aşılamaması halinde oluş şüpheli olarak değerlendirilmektedir. Yine ceza yargılamasına hakim olan ilke “şüpheden sanık yararlanır” ilkesidir. “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesi ile “masumiyet karinesi” ilkesi birbirini tamamlayan önemli ilkelerdir. Masumiyet karinesinin bir uzantısı olan şüpheden sanık yararlanır ilkesinin esası, bir masumun cezalandırılması ihtimaline karşı bir suçlunun cezasız kalmasının tercih edilmesi düşüncesine dayanmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/2. maddesine göre, “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır”, özellikle belirtmek isteriz ki müvekkil halen şüpheli konumundadır ve üzerine atılı suçu işlediğine dair yargı makamlarınca herhangi bir tespit yapılmamıştır.

Yapmış olduğunuz haber ilimizde toplum nezdinde infial uyandırmıştır, haberin akabinde müvekkil ve akrabaları adeta hedef haline gelmiştir, sosyal medya ve diğer platformlardan sürekli hakaret ve tehditlere maruz kalmaktadırlar. Yapılan bu haber ve yorumlar müvekkilin kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir. Yine bu haber dolayısı ile yapılan yorumlar müvekkilin adil yargılanma hakkını zedelemektedir.

Bunun yanı sıra yapmış olduğunuz haber, görevini layıkıyla yerine getiren kolluk görevlileri, savcı ve hakimi zan altında bırakmakta ve adeta toplum önüne müvekkil ile birlikte onları atmaktadır. Yapılan bu haber halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekte, hakim ve savcıyı toplum önüne atarak itibarsızlaştırmakta, adalete ve uygulayıcılarına güveni toplum nezdinde azaltmakta ve istenmeyen durumlara sebep olmaktadır. Unutulmamalıdır ki herkese adalet bir gün lazım olacaktır. Yapmış olduğunuz haber ve yorumların hepsi işinin ehli olan hakim ve savcıyı acımazsızca eleştirmek, toplum önünde itibarsızlaştırmak ile müvekkili zan altında bırakmaktan başka bir şey değildir”

Editör: Ahmet Temelci