Otomobil Altında Kalan Köpek İçin Seferber Oldular Otomobil Altında Kalan Köpek İçin Seferber Oldular

Toplantıda, Plan ve Bütçe komisyonunca hazırlanan Raporu Gürbüz Özel okudu. Özel, İşyeri açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili ücretleri açıkladı.

(Zehra Özdemir)