Toplantıda; İŞKUR hedef gerçekleşmeleri ve kurum çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirme sunumunun ardından, Mesleki ve Teknik Eğitim Programları, İş Başı Eğitim Programları, Hayat Boyu Öğrenme Kursları kapsamında yapılan çalışmalar, Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen uygulamalar, Hitit Üniversitesinde kurulan Kariyer ve Mezunlar Ofisi çalışmaları, 15-29 yaş arasında “Ne Eğitimde, Ne İstihdamda” olan gençlerin istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenecek finansal muhasebe ve genel beceri eğitimleri, farkındalık arttırıcı etkinlikler, SYDV’dan yardım alanlardan çalışabilecek olanlarının işgücüne kazandırılması ile ilgili çalışma yapılması  konuları  görüşüldü.

E-ticarete uyumu en yüksek İller Arasında Çorum İlk Sıralarda E-ticarete uyumu en yüksek İller Arasında Çorum İlk Sıralarda

İlimizdeki istihdamın arttırılması konusunda yapılan ve yapılabilecek çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Vali Dağlı, Hitit Üniversitesi’nin makine ve imalat teknolojilerinde ihtisaslaşmış tek üniversite olmasının ilimiz istihdamına büyük katkı sağlayacağına inandığını, bununla birlikte sonuç odaklı, ileriye dönük vizyon sunabilecek proje ve çalışmalarla Çorum ölçeğinde istihdamı arttırmayı hedeflediklerini ifade etti. Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.