TBMM’de AK Parti Grubu adına söz alarak iklim ve kuraklık üzerine konuşan AK Parti MKYK Üyesi, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili Ceylan, “Tarımsal kuraklıktan çiftçimizin en az düzeyde etkilenmesi sağlanacak ve sürdürülebilir tarımsal üretim izlenilecektir” dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti Grubu adına söz alan Milletvekili Ceylan, küresel ısınma nedeniyle yaşanan kuraklığın farkında olduklarını, bu konuda hükümet olarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Çiftçilerin tarımsal kuraklıktan etkilenmemesi için çalıştıklarını belirten Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Tüm dünyayı etkisi altına almış olan küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili mücadelemiz sadece bugün değil, yirmi yıllık iktidarımız sürecinde sürekli gündemimizde olmuş, gerekli önlemler alınmış ve alınmaya da devam etmektedir. Sayın milletvekilleri, özellikle salgın döneminde tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Türkiye’yi salgın döneminde diğer ülkelerden daha güçlü kılan, üreten ve büyümeyi sağlayan tarım ve gıda politikalarımız olmuştur. Sayın milletvekilleri, iklim değişikliğinin tarımsal üretime olan etkilerini önlemek amacıyla yeni bir eylem planı daha ortaya koyuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından, 2023 ve 2027 tarımsal kulaklıkla ilgili yol haritamız belirlenmiş olup tüm faktörleri ve tüm beklentileri bir bütün içinde ele alıyor, planlarımızı ve tedbirlerimizi katılımcı bir yaklaşımla ortaya koyuyoruz. Bilindiği üzere, iklim değişikliği, daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları, ekstrem meteorolojik olaylarda artış, su kaynaklarında azalma ve kuraklık şiddetinde artış, su ve toprak kalitesinin bozulması gibi hususların ortaya çıkmasıyla tarım sektörünü etkilemektedir. İşte, bu amaçla Bakanlığımız, il ve merkez birimleri, STK’ler, üniversitelerden akademisyenler ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü temsilcilerinin katılımıyla iklim değişikliği ve tarım konulu bölgesel çalıştaylar yaparak, diğer bir ifadeyle tarımda iklim değişikliğine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli yol haritamızı belirlemiştir. Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Strateji ve Eylem Planı, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulamaya alınmıştır. Söz konusu eylem planımızla Bakanlığımız, beş yıllık dönemde, tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum kapasitesini arttırmak ve güvenli gıdaya ulaşmak için sürdürülebilir arazi, toprak, su ve bitki üretimini gerçekleştirmek için önceden gerekli planlamaları yapmıştır. Yirmi kamu kurum ve kuruluşunun, ilgili STK’lerin ve akademisyenlerin yer aldığı Tarımsal Kuraklık Yönetimi de oluşturulmuştur. Yönetimce alınan kararlar ve uygulamalar doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse kırsal kesimde kuru ve sulu tarım alanlarında, sulamanın, gerekli su yatırımlarının planlanması, iklim dostu tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması, tohum ve bitki çeşitliliği, sulama teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, ekonomik ve sosyal destekler, mera otlama planları, arazi kullanım planları, kuruda tarımsal üretim yapmak için gerekli tedbirlerin planlanması, kısıtlamalar ve acil eylemlerin uygulanmasına yönelik her türlü tedbir düzenlenmiştir.  Değerli milletvekilleri, eylem planımızda aylık olarak sulama suyuna ilişkin veriler, meteorolojik veriler ve hububat bitkileri üzerinde her su yılında bitkilerin ekiminden hasadına kadar fenolojik gelişmeler aylık olarak raporlanacak, il bazında kuru ve sulu koşullarda gerekli tedbir ve önlemler önceden alınarak iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri olan tarımsal kuraklıktan çiftçimizin en az düzeyde etkilenmesi sağlanacak ve sürdürülebilir tarımsal üretim izlenilecektir.” Şeklinde konuştu.    
Editör: TE Bilisim